Diabanka

Do diabanky jsme přidali několik desítek záběrů z Jirkové červnové cesty do Řecka.