Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Prodávající podnikatel, Jiří Kolbaba jako fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. A 30, pod obchodní firmou Jiří Kolbaba – THE WORLD, sídlem Boženy Němcové 2307/41, 612 00 Brno,

který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby,

informuje spotřebitele, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, které by se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je:

Česká obchodní inspekce

oddělení mimosoudních řešení spotřebitelských sporů

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz

Internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/